MU khởi đầu năm mới bằng thất bại đầu tiên dưới thời Rangnick

MU khởi đầu năm mới bằng thất bại đầu tiên dưới thời Rangnick

Sau gần 2 năm bị lãng quên,Phil Jonescó lần đầu tiên đá chính ở màu áo MU kể từ ngày 26/1/2020 (708