vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó

vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó

Đứng ln từ nơi vấp ng【vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó】:Đánh rơi chiến thắng vào phút chót là cảm giác đa