HLV Park Hang-seo: “Sân thi đấu có mặt cỏ tốt”

HLV Park Hang-seo: “Sân thi đấu có mặt cỏ tốt”

Ngày 16/4, U23 Việt Nam di chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ tập luyện. Đội đã có một buổi tập ở sân phụ,