Văn Lâm xác định ngày trở lại Nhật Bản, báo tin vui cho tuyển Việt Nam

Văn Lâm xác định ngày trở lại Nhật Bản, báo tin vui cho tuyển Việt Nam

Văn Lâm dự kiến sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày 1/1/2022 để kiểm tra tổng thể chấn thương. 14 ngày sau,