Đầu khổng lồ bay lơ lửng ở Tokyo, người dân khiếp vía trước ngày khai mạc Olympic

Đầu khổng lồ bay lơ lửng ở Tokyo, người dân khiếp vía trước ngày khai mạc Olympic

Sau khi tìm hiểu, “đầu khổng lồ” là một tác phẩm nghệ thuật đương đại có tên “Masayume”, trong tiếng