Sir Alex kiếm bộn tiền ở Liverpool

Sir Alex kiếm bộn tiền ở Liverpool

Tại giải đua ngựa Betway Bowl Chase mới đây tại trường đua Aintree (Liverpool), chú ngựa Clan Des Ob