Lineker: ‘Mong Maradona bình yên trong Bàn tay của Chúa’

Lineker: ‘Mong Maradona bình yên trong Bàn tay của Chúa’

“Không nghi ngờ gì, Maradona là cầu thủ hay nhất trong thế hệ của tôi và được xem là vĩ đại nhất mọi