Michelle Wie lên án cựu quan chức Mỹ

Michelle Wie lên án cựu quan chức Mỹ

“Lẽ ra ông ta nên nhớ ngày đó tôi đánh 64 gậy, vượt qua các đấu thủ nam và đưa đội nhà lên bục đăng