Giải quyết vướng mắc ở sân Mỹ Đình

Giải quyết vướng mắc ở sân Mỹ Đình

Xin phép cho khoanh nợ Số tiền nợ thuế của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt khu liên