Văn Lâm khi có Yến Xuân bên cạnh: Đi hẹn hò thỏa thích, ngẫu hứng nhảy giữa trung tâm thương mại

Văn Lâm khi có Yến Xuân bên cạnh: Đi hẹn hò thỏa thích, ngẫu hứng nhảy giữa trung tâm thương mại

Văn Lâm nhảy ngẫu hứng tại trung tâm thương mại Yến Xuân đến Thái Lan là nguồn động viên rất lớn về

Văn Lâm xác định ngày trở lại Nhật Bản, báo tin vui cho tuyển Việt Nam

Văn Lâm xác định ngày trở lại Nhật Bản, báo tin vui cho tuyển Việt Nam

Văn Lâm dự kiến sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày 1/1/2022 để kiểm tra tổng thể chấn thương. 14 ngày sau,