Thành Chung làm lễ ăn hỏi với bạn gái vào ngày mai 19/3

Thành Chung làm lễ ăn hỏi với bạn gái vào ngày mai 19/3

Ngày mai 19/3 (tức 17/2 âm lịch), trung vệ Nguyễn Thành Chung và bạn gái Ngô Tố Uyên sẽ làm đám hỏi