công phương

Công Phượng khoe đã được lên chức bố【công phương】: Công Phượng và bà xã Viên Minh trong n