CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập làm quen mặt sân Thống Nhất

CLB Hải Phòng bực bội khi không được tập làm quen mặt sân Thống Nhất

“Chúng tôi cũng không biết lý do tại sao không cho CLB Hải Phòng tập theo điều lệ giải. Thông th