Sự trả thù đã thất bại!Cú sút thứ 9 của Salah không có giá trị sau vị trí cô đơn ở vị trí cô đơn ở vị trí cô đơn trong Bursa Voor Bandar Sepak Bola Hari Ini

Thất bại để trả thù!Những phát súng thứ 9 của Salah không có giá trị sau vị trí cô đơn [Bursa Voor Bandar Sepak Bola Hari Ini]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 5: Vào sáng sớm ngày 29 tháng 5, Liverpool đã thua 0-1 trước Real Madrid