Tuyển Oman tổn thất lực lượng không kém tuyển Việt Nam

Tuyển Oman tổn thất lực lượng không kém tuyển Việt Nam

“Tình hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam không được tốt lắm, chấn thương và những ca COVID-19 làm