Văn Lâm khi có Yến Xuân bên cạnh: Đi hẹn hò thỏa thích, ngẫu hứng nhảy giữa trung tâm thương mại

Văn Lâm khi có Yến Xuân bên cạnh: Đi hẹn hò thỏa thích, ngẫu hứng nhảy giữa trung tâm thương mại

Văn Lâm nhảy ngẫu hứng tại trung tâm thương mại Yến Xuân đến Thái Lan là nguồn động viên rất lớn về