HLV Cedric Roger – người xây dựng nền tảng thể lực cho tuyển nữ Việt Nam

HLV Cedric Roger – người xây dựng nền tảng thể lực cho tuyển nữ Việt Nam

Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam kể từ cuối tháng 6.2021. Liên đo