Từng giờ chiến đấu với tử thần qua lời kể của Favalli, một trong những cầu thủ đầu tiên nhiễm Covid-19 và tự chữa chạy ở nhà

Từng giờ chiến đấu với tử thần qua lời kể của Favalli, một trong những cầu thủ đầu tiên nhiễm Covid-19 và tự chữa chạy ở nhà

Vào tháng 1/2020, Alessandro Favalli ký hợp đồng với Reggio Audace, đội bóng đứng thứ 2 nhóm B của S